Sustainabl

Mae data cynaliadwy a moesegol a thrawsnewid digidol yn rhan greiddiol o'n DNA. Rydym yn datblygu ein strategaeth i:

  • Lleihau ein hôl troed carbon
  • Caffael yn lleol ac yn foesegol lle bo modd
  • Gweithredu proses recriwtio cynrychioliadol
  • Datblygu a meithrin talent newydd
  • Cefnogi cymunedau lleol
  • Buddsoddi gyda chyfrifoldeb cymdeithasol
  • Partner gyda sefydliadau sy'n rhannu ein gwerthoedd

Beth ydyn ni wedi'i wneud?

Rydym yn cymryd cynaliadwyedd o ddifrif ac rydym eisoes wedi gwneud addasiadau i helpu i leihau’r effaith a gawn ar y blaned o ailgylchu i leihau llongau/trafnidiaeth ac i ymgorffori ethos cynaliadwy.

Beth ydym ni'n ei wneud?

Mae yna nifer o fentrau cynaliadwy yr ydym wedi dechrau gweithio arnynt a byddwn yn parhau i’w gwthio drwy gydol y misoedd nesaf i wella’n gyson ac rydym yn chwilio’n gyson am fwy o bethau y gallwn eu gwneud.

Beth fyddwn ni'n ei wneud?

Mae mwy y gallwn ei wneud o hyd ac rydym wedi nodi rhai meysydd y credwn sy'n allweddol i wella cynaliadwyedd ein cwmni a helpu i leihau'r effaith a gawn ar y blaned.

cyCY