Rhwydweithiau

Credwn fod yr atebion gorau i'w cael trwy ddod â phobl ynghyd a chreu cymunedau. Mae ein rhwydweithiau i gyd yn canolbwyntio ar archwilio a darganfod grŵp, gan alluogi datblygiad unigol a sefydliadol.

 

Digwyddiadau Ford Gron

Yn ein Digwyddiadau Ford Gron, rydym yn gofyn y cwestiynau mawr a dod â grŵp amrywiol o arweinwyr meddwl ynghyd o ddiwydiant, y byd academaidd a’r llywodraeth i archwilio’r heriau y maent yn eu hwynebu yn yr oes ddigidol.

Digital background

GLAW

Rhwydwaith o arweinwyr marchnad gyfan ac arbenigwyr pwnc yn gweithio ar y cyd i ddatblygu canllawiau ac arferion gorau er mwyn meithrin mabwysiadu cyfrifol technolegau cysylltiedig â deallusrwydd artiffisial.

Digital background

Userfest

Userfest yw ein cynhadledd flynyddol sy'n dod ag arbenigwyr o bob rhan o'r wlad ynghyd i rannu eu mewnwelediadau a'u profiadau ar y tueddiadau diweddaraf mewn ymchwilio ar-lein.

Digital background
cyCY