Polisi Cwcis

Dyddiad dod i rym: 7 Awst 2023

 1. Rhagymadrodd

Croeso i www.collaboraite.co.uk  (“ni,” “ein,” neu “ni”). Mae'r Polisi Cwcis hwn yn esbonio sut rydym yn defnyddio cwcis a thechnolegau olrhain tebyg ar ein gwefan www.collaboraite.co.uk   (“Gwefan”). Trwy gyrchu a defnyddio ein Gwefan, rydych yn cydsynio i ddefnyddio cwcis fel y disgrifir yn y polisi hwn.

 1. Beth yw Cwcis?

Ffeiliau testun bach yw cwcis sy’n cael eu gosod ar eich dyfais (cyfrifiadur, llechen, ffôn clyfar, neu unrhyw ddyfais arall sydd â mynediad i’r rhyngrwyd) pan fyddwch yn ymweld â gwefan. Fe'u defnyddir yn eang i wneud i wefannau weithio'n fwy effeithlon ac i ddarparu profiad gwell i ddefnyddwyr. Mae cwcis yn galluogi gwefan i adnabod eich dyfais a storio rhywfaint o wybodaeth am eich dewisiadau neu weithredoedd yn y gorffennol.

 1. Mathau o Gwcis a Ddefnyddiwn
 2. a) Cwcis Hanfodol: Mae'r cwcis hyn yn angenrheidiol ar gyfer gweithrediad priodol y Wefan. Maent yn galluogi swyddogaethau craidd megis llywio tudalennau a mynediad i rannau diogel o'r Wefan. Heb y cwcis hyn, efallai na fydd y Wefan yn perfformio fel y bwriadwyd.
 3. b) Cwcis Dadansoddol/Perfformiad: Rydym yn defnyddio'r cwcis hyn i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein Gwefan. Mae'r data hwn yn ein helpu i ddeall a gwella perfformiad a defnyddioldeb y Wefan. Mae’r wybodaeth a gesglir yn ddienw ac nid yw’n eich adnabod chi’n bersonol.
 4. c) Cwcis Swyddogaethol: Mae'r cwcis hyn yn galluogi'r Wefan i gofio'ch dewisiadau a'ch hoffterau (fel iaith, rhanbarth, neu faint ffont) i ddarparu nodweddion uwch a phersonol. Gallant hefyd gael eu defnyddio i gofio newidiadau rydych wedi'u gwneud i faint testun, ffontiau, ac elfennau eraill o'r Wefan y gellir eu haddasu.
 5. d) Cwcis Hysbysebu/Targedu: Efallai y byddwn yn defnyddio'r cwcis hyn i ddosbarthu hysbysebion perthnasol i chi yn seiliedig ar eich diddordebau ac ymddygiad ar-lein. Mae'r cwcis hyn yn olrhain eich arferion pori ac yn rhannu'r wybodaeth hon â thrydydd partïon i arddangos hysbysebion wedi'u targedu.
 6. Cwcis Trydydd Parti

Gall ein Gwefan hefyd ddefnyddio cwcis gan ddarparwyr gwasanaethau trydydd parti. Mae'r cwcis hyn yn ddarostyngedig i bolisïau preifatrwydd priodol y darparwyr trydydd parti hyn. Nid oes gennym reolaeth uniongyrchol dros gynnwys a defnydd y cwcis hyn. Defnyddir cwcis trydydd parti at wahanol ddibenion, megis dadansoddeg gwefan a hysbysebu wedi'i dargedu.

 1. Sut i Reoli Cwcis

Mae gennych yr hawl i reoli a ydych am dderbyn neu wrthod cwcis. Mae'r rhan fwyaf o borwyr gwe yn derbyn cwcis yn awtomatig yn ddiofyn, ond gallwch addasu gosodiadau eich porwr i analluogi neu ddileu cwcis. Fodd bynnag, nodwch y gallai analluogi cwcis effeithio ar ymarferoldeb a pherfformiad y Wefan a chyfyngu ar eich mynediad i rai nodweddion.

I reoli gosodiadau cwcis yn eich porwr, dilynwch y cyfarwyddiadau a ddarperir gan wneuthurwr eich porwr. Gallwch hefyd ddod o hyd i wybodaeth gynhwysfawr am gwcis a sut i'w rheoli yn www.allaboutcookies.org.

 1. Newidiadau i'r Polisi Cwcis hwn

Mae’n bosibl y byddwn yn diweddaru’r Polisi Cwcis hwn o bryd i’w gilydd i adlewyrchu newidiadau yn ein harferion neu am resymau gweithredol, cyfreithiol neu reoleiddiol eraill. Bydd y polisi wedi'i ddiweddaru yn cael ei bostio ar y dudalen hon gyda'r “Dyddiad Effeithiol” ar y brig. Rydym yn eich annog i adolygu'r dudalen hon o bryd i'w gilydd i gael y wybodaeth ddiweddaraf am sut rydym yn defnyddio cwcis.

 1. Cysylltwch â Ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon ynghylch y Polisi Cwcis hwn neu ein defnydd o gwcis, cysylltwch â ni yn:

DPO: Alan Crameri

E-bost:    DPO@collaboraite.co.uk

Swydd: Collaboraite Ltd, Swyddog Diogelu Data, Uned 116 Imperial Court, Exchange Street East, Lerpwl, Lloegr, L2 3AB

cyCY