Cydweithredwraite®

Rydym yn gweithio ar y cyd â chi i ddylunio atebion diogel sy'n ymwneud â data i ddatrys eich heriau gweithredol.

Rydym yn adeiladu cynhyrchion pwrpasol, diogel, sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr gan ddefnyddio galluoedd data, dadansoddeg a deallusrwydd artiffisial i gefnogi eich trawsnewidiad digidol.

Rydym yn eich arfogi trwy hyfforddiant ystwyth a meddwl dylunio, a ddarperir gan arbenigwyr diwydiant profiadol.

Dysgu mwy

cyCY